sklepzgustem.pl

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie (wiadomość bez formularza) odstąpienia od umowy na adres  biuro@sklepzgustem.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
 8. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Klient zobowiązany jest, dokładnie zabezpieczyć towar pakując paczkę zwrotną. Nieodpowiednie zapakowanie produktów skutkujące uszkodzeniem towaru wiąże się z pomniejszeniem kwoty zwrotu o każdy zwrócony uszkodzony produkt.
 11. Zwrotowi bądź wymianie podlega Towar, który:

– nie nosi śladów użytkowania

– nie został w żaden sposób uszkodzony

– znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony

– nie jest rzeczą stworzoną według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie jest to zamówienie indywidualne.

12. Konsument dokonuje zwrotu (dostarczając na swój koszt) towar zakupiony w sklepie internetowym.  Poniesione koszty zwrotu towaru do sprzedawcy nie są zwracane

13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów.

14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów.

15. Nie przyjmujemy paczek pobraniowych (zwrot następuje po sprawdzeniu zwracanego Towaru).