sklepzgustem.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających ze strony sklepzgustem.pl. Administratorem danych osobowych jest X. Niniejsza polityka określa rodzaje zbieranych danych, cel ich przetwarzania oraz prawa użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Rodzaje gromadzonych danych

   

   1. Dane osobowe: Mogą być zbierane dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

   1. Dane techniczne: Podczas korzystania ze strony, automatycznie zbierane mogą być dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, typ urządzenia oraz inne informacje związane z interakcją techniczną.

   1. Cookies: Strona może używać plików cookies w celu śledzenia aktywności użytkowników na stronie w celu poprawy jakości usług i dostosowania treści.

  Cel przetwarzania danych

    

    1. Realizacja usług: Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia zamówionych usług, obsługi zamówień i dostawy produktów.

    1. Kontakt i informacje: Dane osobowe mogą być używane do kontaktu w sprawie zamówień, zapytań lub informacji dotyczących oferty.

    1. Statystyki i analizy: Dane techniczne mogą być wykorzystywane do celów statystycznych i analizy ruchu na stronie w celu poprawy jakości usług.

   Podstawy prawne przetwarzania

   Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie wyrażonej zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy. Dane techniczne i cookies przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązują przepisy prawa nakazujące dłuższy okres przechowywania.

   Prawa użytkowników

   Użytkownicy posiadają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą również wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

   Bezpieczeństwo danych

   Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby chronić dane osobowe przed dostępem nieuprawnionych osób, nieautoryzowanym ujawnieniem, utratą czy zniszczeniem.

   Zmiany w Polityce Prywatności

   Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Każdej osobie korzystającej ze strony zaleca się regularne zapoznanie się z jej treścią.

   Kontakt

   Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail: a@b.com

   Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2023r.

   Ta Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO) i ma na celu zapewnienie pełnej przejrzystości i ochrony danych osobowych użytkowników.