sklepzgustem.pl

REGULAMIN SKLEPU 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego [nazwa sklepu], dostępnego pod adresem [adres internetowy sklepu], prowadzonego przez [nazwa firmy], z siedzibą pod adresem [adres siedziby], zarejestrowanej pod numerem NIP [numer NIP] oraz REGON [numer REGON].
 2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej.
 3. Korzystając z usług Sklepu Internetowego, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Terminy użyte w regulaminie mają znaczenie zgodne z ich definicją w przepisach prawa obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej.

§2 Dane kontaktowe

 1. Sklep udostępnia następujące dane kontaktowe: a) Adres poczty elektronicznej: [adres e-mail], b) Numer telefonu: [numer telefonu], c) Adres korespondencyjny: [adres do korespondencji].

§3 Zamówienia

 1. Składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy, Użytkownik zawiera umowę sprzedaży towaru z [nazwa firmy].
 2. Proces składania zamówienia obejmuje wybór produktów, dodanie ich do koszyka, podanie danych kontaktowych, wybór formy płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności towaru, błędów w opisie produktu lub innych uzasadnionych przyczyn.
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

§4 Płatności

 1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia przy użyciu różnych metod, w tym kart płatniczych, przelewów bankowych oraz płatności elektronicznych.
 2. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany adres e-mail.

§5 Dostawa

 1. Sklep realizuje dostawy na terenie Unii Europejskiej.
 2. Koszty dostawy są określane podczas składania zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy oraz adresu dostawy.

§6 Reklamacje i zwroty

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, niezgodnego z zamówieniem lub o innym defekcie.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od otrzymania towaru, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w §2 regulaminu.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich zgłoszenia.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest [nazwa firmy].
 2. Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu Internetowego.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży zostaną rozstrzygane przez właściwy sąd zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Wszelkie prawa autorskie do treści Sklepu Internetowego, w tym zdjęć i opisów produktów, należą do [nazwa firmy].
 4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej między Sklepem Internetowym a Użytkownikiem.

Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i obowiązującym prawem w zakresie e-commerce.